PRIVACY STATEMENT FREELANCE JOURNALISTEN

DPG Media B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, hierna: “DPG Media”) is uitgever van onder meer het AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Brabants Dagblad, ED, Tubantia, BN DeStem, PZC, de Stentor, de Gelderlander en diverse regionale weekkranten. Daarnaast heeft DPG een aantal online services waaronder intermediair.nl, tweakers.net, hardwareinfo.nl, indebuurt.nl, nationalevacaturebank.nl, reclamefolder.nl, deondernemer.nl, sportnieuws.nl en autotrack.nl. De volledige lijst merken en diensten waarvoor dit privacy statement geldt is hier te vinden.

DPG Media is een onderdeel van DPG Media Group, een internationaal opererende uitgever. De ICT werkzaamheden van DPG Media Group worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van de DPG Media Group in Antwerpen, België. Veel van de persoonsgegevens in beheer van DPG Media worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van DPG Media worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. DPG Media houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u werkzaamheden verricht voor een van de onderdelen van DPG Media, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zo zijn de gegevens bijvoorbeeld noodzakelijk voor het kunnen doen van betalingen en het vastleggen van de met DPG Media afgesproken licenties.

Beveiliging gegevens

DPG Media maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via privacy@dpgmedia.nl

Bewaartermijn
 
Gegevens over betalingen worden gedurende zeven jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@dpgmedia.nl. DPG Media zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van DPG Media via privacy@dpgmedia.nl

Wijzigingen

DPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 13 september 2019.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via privacy@dpgmedia.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.