Binnen de Persgroep streven wij naar een eenduidig prijsbeleid. Daarom wordt per 1 juni een nieuw prijsbeleid ingevoerd voor de Familieberichten pagina. Zo krijgen de regionale dagbladen ook een zaterdagtarief en wordt de huidige kleurtoeslag vervangen door een vaste kleurtoeslag.

Momenteel zijn er diverse prijsmodellen in omloop voor zowel de landelijke – en regionale dagbladen als de huis aan huis kranten. Binnen De Persgroep Nederland willen we voor onze familieberichtenpagina een eenduidig prijsbeleid hanteren. Dit willen wij realiseren met het nieuwe prijsbeleid welke per 1-6-2017 actief wordt.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • Bij de regionale dagbladen wordt een zaterdagtarief geïntroduceerd. Bij de landelijke dagbladen kennen we momenteel reeds een zaterdagtarief.
  • De huidige kleurtoeslag wordt vervangen voor een absolute kleurtoeslag van € 50,- per bericht.
  • Bij de Huis-aan-Huis kranten en de 7 regionale dagbladen wordt geen onderscheid meer gemaakt in tarieven voor Gewone Advertentie (GA) op de familieberichtenpagina en de reguliere tarieven welke gelden voor familieberichten.
  • De GA tarieven voor landelijke dagbladen blijven ongewijzigd. Wel worden twee extra vakformaten toegevoegd (1/8 en 1 /4)
  • De mm-tarieven zijn in enkele gevallen naar boven of naar beneden bijgesteld.
  • De zetkosten binnen alle titels bedragen € 25,- voor alle type berichten.
  • Een tweetal Huis-aan-Huis pakketten worden afgeschaft (STU2 en EGO), de onderliggende titels zijn wel inzetbaar.

 

Een overzicht van de nieuwe tarieven voor onze dagbladen is hier terug te vinden. Een overzicht van de tarieven voor huis-aan-huis kranten vindt u hier.