Graag brengen wij u op de hoogte van onze nieuwe prijzen en wijzigingen, deze gaan in op 1 januari 2018. Hieronder vindt u beknopt de opbouw van onze uitgangspunten.

De prijsstrategie, die gelijk blijft aan voorgaande jaren, heeft drie uitgangspunten:
1. Realistisch: Bruto basisprijzen op marktwaarde
2. Eenvoudig: Alle prijzen, zowel bij print als bij digitaal, zijn op basis van Cost Per Mille (CPM)
3. Duidelijk: Alle prijzen zijn met dezelfde formule berekend om multimediaal en multi-merk adverteren makkelijk te maken.

Prijsopbouw
De prijs is opgebouwd uit de variabelen: de titel, CPM, bereik/oplage/impressies, het formaat, en eventuele toeslagen voor targeting of speciale posities. Voor dagbladen hanteren wij bereik, bij huis-aan-huiskranten oplage en bij digitale producten is de CPM gebaseerd op titel en formaat.

PRIJS = CPM x BEREIK/OPLAGE/IMPRESSIES x FORMAATINDEX x TOESLAG

Bekijk hier de prijslijst voor 2018 nationaal en regionaal.
Bekijk hier de prijslijst voor 2018 huis-aan-huis.

CPM
Over de tarieven van 2017 is een jaarlijkse inflatiecorrectie* (*CBS) toegepast van 2,1% (afgerond op € 0,05).

BEREIK/OPLAGE
De bereikcijfers voor kranten en magazines van 2018 zijn gebaseerd op de NOM-cijfers: NOM Print Monitor 2017 voor de nationale titels en NOM Regio Monitor 2017 voor de regionale titels. De oplagecijfers van de Huis-aan-huiskranten zijn gemeten in Q3 2017 en afgerond op 100-tallen.

NIEUWE SET FORMATEN
Om onze kranten een optimale lezerservaring te geven hebben wij onze formaten en posities verbeterd. Een aantal formaten is komen te vervallen en we voeren een aantal nieuwe formaten in per 1 januari 2018. Deze nieuwe set basisformaten, op redactie- en advertentiepagina’s, biedt de mogelijkheid om maximale impact te genereren voor de adverteerder. De formaatindexatie blijft ongewijzigd. De nieuwe basisset met advertentiemogelijkheden vindt u hier.