Prijzen 2019

Onze prijsstrategie, die gelijk blijft aan voorgaande jaren, is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

1. Realistisch: Bruto basisprijzen op marktwaarde
2. Eenvoudig: Alle prijzen, zowel bij print als bij digitaal, zijn op basis van Cost Per Mille (CPM)
3. Duidelijk: Alle prijzen zijn met dezelfde formule berekend om multimediaal en multi-merk adverteren makkelijk te maken.

Prijsopbouw 
De prijs is opgebouwd uit de variabelen: de titel, CPM, bereik/oplage/impressies, het formaat, en eventuele toeslagen voor speciale posities en/of dagen. Voor dagbladen hanteren wij bereik, bij huis-aan-huiskranten oplage en bij digitale producten is de CPM gebaseerd op titel en formaat.

PRIJS PRINT = CPM x BEREIK/OPLAGE x FORMAATINDEX x POSITIE-INDEX x MARKTINDEX

PRIJS ONLINE =  CPM (TITEL / FORMAAT) x IMPRESSIES x TARGETING 

CPM 
Over de tarieven van 2019 is een jaarlijkse, marktconforme, inflatiecorrectie toegepast van 2,4% (afgerond op ‚ā¨ 0,05).

BEREIK/OPLAGE 
De bereikcijfers voor kranten en magazines van 2019 zijn gebaseerd op de NOM-cijfers aangevuld met het bereik van de digitale verspreide oplage van de e-paper. De volgende data is daarvoor gebruikt: NPDM 2018 (incl. NPM 2018-II) periode Q2-2017 t/m Q1-2018 voor de nationale titels en NRM 2018 (NOM Regio Monitor) periode van twee jaar (Q2-2016 t/m Q1-2018) voor de regionale titels en NOM oplage digitale replica 2017, digitale censusdata, voor de e-Paper. De oplagecijfers van de Huis-aan-huiskranten zijn gemeten in Q3 2018 en afgerond op 100-tallen.

FORMAAT 
Wij verbeteren onze producten continu voor een optimale lezerservaring en de beste combinatie voor redactie en commercie. Daartoe is de set aan beschikbare advertentieformaten strakker en uniformer gemaakt. Deze nieuwe set basisformaten, op redactie- en advertentiepagina’s, biedt de mogelijkheid om maximale impact te genereren voor de adverteerder. De formaatindexatie blijft ongewijzigd.

TOESLAGEN
Voor een juiste balans in vraag en aanbod in print hanteren vanaf 2019 de Marktindex. Een toeslag op dagen waar een grote vraag is en wij de posities blijven maximaliseren voor optimale zichtbaarheid. De speciale dagen waarop deze toeslag van toepassing is, staat in de Marktindex-kalender.