Prijzen en portfoliowijzigingen 2020

We lichten de opbouw van onze prijzen graag nog even toe. Onze prijsstrategie is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

1. Realistisch: Bruto basisprijzen op marktwaarde
2. Eenvoudig: Alle prijzen, zowel bij print als bij digitaal, zijn op basis van Cost Per Mille (CPM)
3. Duidelijk: Alle prijzen zijn met dezelfde formule berekend om multimediaal en multi-merk adverteren makkelijk te maken.

PrijsopbouwĀ 
De prijs is opgebouwd uit de variabelen: de titel, CPM, bereik/oplage/impressies, het formaat, en eventuele toeslagen voor speciale posities en/of dagen. Voor dagbladen hanteren wij bereik, bij huis-aan-huiskranten oplage en bij digitale producten is de CPM gebaseerd op titel en formaat.

PRIJS = CPM x BEREIK/OPLAGE x FORMAATINDEX x POSITIE-INDEX/ TARGETING x MARKTINDEX

CPMĀ 
Over de printtarieven van 2020 is een jaarlijkse, marktconforme, inflatiecorrectie toegepast van 2,8%.

BEREIK/OPLAGEĀ 
De bereikcijfers voor dagbladen en magazines van 2020 zijn gebaseerd op de NOM-cijfers aangevuld met het bereik van de digitale verspreide oplage van de e-paper. De volgende data is daarvoor gebruikt: NPM 2019-III periode Q3-2018 t/m Q2-2019 voor de nationale titels en NRM 2019 (NOM Regio Monitor) periode van twee jaar (Q1-2017 t/m Q4-2018) voor de regionale titels. NOM 2018 Q2 – 2019 Q1 (censusdata DPG Media) voor de oplage digitale replica en CI DPG Media voor de oplagecijfers. De oplagecijfers van de huis-aan-huiskranten zijn gemeten in week 37 van 2019 en afgerond op 100-tallen.

FORMAATĀ 
De formaatindexatie blijft ongewijzigd. De complete basisset met advertentiemogelijkheden voor 2020 is hetzelfde als vorig jaar.Ā 

TOESLAGEN
Voor een juiste balans in vraag en aanbod in print hanteren wij een Marktindex. De speciale dagen waarop deze toeslag van toepassing is, staat in de Marktindex kalender.

Portfoliowijzigingen HaH
Om ons portfolio optimaal te houden, voeren wij regelmatig veranderingen door. Alle portfoliowijzigingen van onze huis-aan-huiskranten vind je in het overzicht.

Algemene voorwaarden
De annuleringsvoorwaarden binnen de algemene voorwaarden van DPG Media worden aangepast per 1 januari 2020. Bekijk deze hier.