In deze onzekere tijden hebben veel adverteerders twijfels over de gepastheid van adverteren. Reclamebudgetten worden stilgelegd of covid-free en corona-blacklists worden ingezet om zo ongepaste uitingen te voorkomen. Een begrijpelijke keuze voor advertenties die in strijd zijn met de RIVM-maatregelen. Maar dat betekent niet dat het in zijn geheel ongepast is om te adverteren. Juist nu worden betrouwbare nieuwsplatformen als AD, de Volkskrant en de regionale dagbladen vaker bezocht dan ooit tevoren.

Onderzoeken bevestigen: adverteren tijdens een recessie is juist belangrijk
Diverse wereldwijde onderzoeken en marketingdeskundigen hebben de afgelopen weken laten zien dat het in het geval van financiële onzekerheid of wanneer producten of services niet meer kunnen worden geleverd, verstandig is om marketing- en reclamebudgetten tijdelijk stop te zetten. Maar als iedereen dit gaat doen, dan zal dit het heropstarten van de economie straks veel zwaarder maken. Juist nu is het belangrijk om in contact te blijven met de doelgroep, want wat blijkt? In crisistijden stellen consumenten hun aankooproutines en prioriteiten bij. Voor merken die te lang afwezig blijven (in de winkel, maar ook in de hoofden van consumenten), geldt het spreekwoord ‘uit het oog, uit het hart’. Het is dan ook een uitstekende tijd om je market share te vergroten door wel aanwezig te zijn met je merk, omdat je wilt dat ook na de crisis de klant je weer weet te vinden.

Consument staat open voor reclame
De angst dat consumenten op dit moment helemaal niet zitten te wachten op advertenties blijkt ongegrond. Zo blijkt uit recent opinieonderzoek, uitgevoerd door Marketresponse in opdracht van Ster, dat de meerderheid van de Nederlanders (18+) vindt dat er best in deze tijden reclame gemaakt kan worden. Met name reclames met een aanbieding of actie van producten en/of diensten die men in de komende tijd kan gebruiken, worden als gepast gezien (57%). Verder blijkt dat de emotionele context belangrijk is: reclames met een geruststellende boodschap worden bijvoorbeeld nu zeer gewaardeerd (60%). Daarnaast is er meer aandacht voor reclames die ingaan op de huidige situatie (53%) dan reclames die dat niet doen (33%).

Adverteren op de populairste en betrouwbaarste plek die er is
En waar kun je nu beter laten zien waar je als merk voor staat dan op de betrouwbaarste nieuwsmerken van Nederland? Nieuwsplatformen als AD, de Volkskrant, maar ook de regionale nieuwsbladen worden nu vaker bezocht dan ooit. Dit zijn namelijk de plekken waar consumenten op zoek gaan naar betrouwbaar nieuws, en dan met name het laatste covid- en coronanieuws. Van al het online nieuws worden deze artikelen het beste gelezen. Des te opvallender is het dan ook dat juist deze pagina’s door adverteerders, mediabureaus of advertentietechnologieën worden geblokkeerd. Om te voorkomen dat advertenties worden geplaatst naast artikelen die in hun optiek niet brand safe zijn, worden covid-free en corona-blacklists ingezet. Nu zijn deze lijsten voor sommige adverteerders een begrijpelijke keuze, maar we moeten helaas constateren dat het door deze lijsten vaak irrationele beweegredenen zijn die ertoe leiden dat advertising spend wordt verschoven naar onbekende en onbetrouwbare platformen.

Inspirerende advertentievoorbeelden in coronatijd
Maar waarom zou je kostbaar marketingbudget investeren in campagnes op platformen waar je niet het hoogste en kwalitatiefste bereik behaalt? Bij DPG Media garanderen wij dat ook nu, juist nu, op onze nieuwsplatformen zorgvuldig met content voor de bezoekers en plaatsing van adverteerders wordt omgegaan. Onderstaande advertenties zijn hiervan prachtige voorbeelden. Ze laten zien hoe je als merk de commerciële boodschap (tijdelijk) naar achteren kunt schuiven, de emotionele context van de consument centraal stelt en dat op een plek waar je de meeste consumenten bereikt.

(voorbeelden van Emirates en South African Tourism via the Washington Post)