De Persgroep heeft besloten met ingang van 1 januari 2019 de 15% bureaucommissie af te schaffen voor alle digitale media. Dit besluit is niet van toepassing op de inkoop van print van de Persgroep. De verrekening van de bureaucommissie, en de daaraan gekoppelde netto prijzen, zullen in overleg met adverteerder en/of mediabureau worden vastgesteld.

Achtergrond van deze beslissing is dat de Persgroep klanten een transparanter digitaal prijsbeleid kan aanbieden. Dit past beter bij de ontwikkelingen van de (internationale) digitale markt en speelt in op de wens van veel digitale klanten.

Lauren van der Heijden, directeur Corporate Sales: “Dit besluit om de bureaucommissie af te schaffen, ligt volledig in lijn met de ontwikkelingen in de markt. We sluiten daarmee heel logisch aan op wat er speelt. Je ziet dat de prijsmechanismen in de digitale markt anders zijn. Het zal helpen om de transparantie en vergelijkbaarheid te vergroten.”