Verzekeringen. We praten er niet graag over. Toch legde Reaal de uitdaging bij DPG Media neer om met branded content de top of mind bekendheid te vergroten met een creatief en overkoepelend concept waarin 5 verschillende producten van Reaal onder de aandacht werden gebracht. Hoe kunnen we zorgen dat Mainstream Nederland meteen aan Reaal denkt als het gaat om verzekeren en het financieren van je huis?

  • Doel
  • Aanpak
  • Resultaten

De match tussen DPG Media en de vraag van Reaal was snel duidelijk. Nieuwssites en nieuws apps staan op de tweede plek als bron voor wooninformatie. De betrouwbaarheid van AD als nieuwsmerk wordt gekoppeld aan de verslaglegging over wonen. Daarnaast is een groot deel van de DPG Media-lezers op zoek naar financiële en praktische informatie omtrent wonen. De uitdaging zit in het trekken van de aandacht voor informatie over verzekeringen. Hoe zorgen we dat mensen openstaan voor wat Reaal te vertellen heeft?

Er is één moment waarop mensen blij worden van een verzekering: het moment dat er iets gebeurt en ze zich realiseren dat ze goed verzekerd zijn. Het moment dat ze zich realiseren dat het ‘LEKKER GEREGELD’ is. Dat moment willen we gebruiken om de aandacht te trekken, inzichtelijk te maken dat verzekeren iets is waar je over na moet denken en uitleggen wat je daarvoor kunt doen. Ofwel.

1. Aandacht trekken
2. Aandacht hebben
3. Aandacht houden

We wilden gebruik maken van de herkenbare tv commercial. Niet met Freek Vonk zelf, maar wel met zijn moeder Saskia die ook een rol speelt in de televisiecampagne. Zij regelt de boel, ongeacht de gekke situaties die ze meemaakt. Daarom speelt ze de hoofdrol in de campagne ‘Zit je lekker?!’
In 5 flights haken we in op de actualiteiten met 5 bizarre situaties die betrekking hebben op de producten van Reaal.

Aandacht trekken
We trekken de aandacht door een bizarre situatie te normaliseren

Aandacht hebben
We maken inzichtelijk dat, hoe bizar ook, een ongeluk in een klein hoekje zit dus je het maar beter lekker geregeld kunt hebben

Aandacht houden
We leggen vervolgens in simpele stappen uit wat je daar voor moet doen.

Het hele verhaal wordt compleet gemaakt met zichtbaarheid in magazine’s en Xtra Social waar een doorplaatsing van de social strategie plaatsvindt die ook is meegenomen in de campagne.

Hoewel verzekeringen en financiële producten taaie kost kunnen zijn, werden alle videotorials bovengemiddeld als grappig beoordeeld.

Het DVJ-onderzoek bewees dat deze campagne een groot succes is: de branded content campagne heeft bewezen een effectief middel te zijn om het imago te boosten. Daarnaast was de campagne in staat de positieve associaties en een positief gevoel ten opzichte van Reaal te laden. Men is veel positiever geworden ten aanzien van het merk en heeft nu meer een beeld bij Reaal.

1. Exposure aan de branded content campagne zorgt voor een toename van positieve associaties met Reaal; dat is dé rol van branded content.
2. De houding tegenover Reaal is significant positiever in de exposed groep dan bij de consumenten die niet zijn blootgesteld aan de campagne.
3. In de exposed groep is tevens een boost te zien van de campagne op alle imagostatements, men linkt deze significant vaker aan Reaal.
4. De combinatie van een online artikel en video worden bovengemiddeld als grappig beoordeeld