ING voert vanaf maart 2015 campagne om hun sponsoring van het amateurvoetbal, één van de meest omvangrijke sponsorprogramma’s, bekend te maken in het hele land. Voor de campagne is ING een samenwerking aangegaan met DPG Media. Verspreid over alle regio’s, hebben in een paar maanden tijd in de titels van DPG Media ruim 100 branded content stukken over amateurclubs gestaan, die worden ondersteund door ING. Alle stukken verschenen tevens online in een dossier, genaamd ‘Liefde voor Voetbal’.

  • Aanpak
  • Resultaten

Voor de campagne is ING, in samenwerking met mediabureau Mindshare, een partnership aangegaan met DPG Media. DPG Media werd partner vanwege haar aanwezigheid en betrokkenheid in de regio. In de regionale titels verschenen ruim 100 artikelen, specifiek voor de betreffende regio. Vervolgens zijn deze artikelen gebundeld in het online dossier op AD.nl/liefdevoorvoetbal, met de rol van ING duidelijk toegelicht. Bij de start van het voetbalseizoen verscheen in elke regio een regionaal ‘We mogen weer’-special, met een spread van ING

– Ruim 100 regionale verhalen in 15 verschillende nieuwsmerken.
– Sponsorbekendheid vergroot bij AD-lezers met 62% en Parool-lezers met 83%
– Herkennning betrokkenheid ING toename bij AD-lezers 23% en Parool-lezers 21%