Grip op je doelgroep

Voor adverteerders wordt het steeds lastiger om consumenten één op één te bereiken en volledige controle te hebben over hun bewegingen door de consumentenfunnel. Adverteerders zoeken naar nieuwe manieren om in contact te blijven met hun doelgroep.

De klantdata van jou als adverteerder is van grote waarde binnen het DPG Media netwerk. Hiermee is het namelijk toch mogelijk om jouw klanten één-op-één online en offline, te bereiken. Dit doen we door in ons 360° Datawarehouse unieke data aan elkaar te koppelen. Door daar klantdata van de adverteerder aan toe te voegen, creëren we een uniek 360° klantprofiel.

We noemen dit Customer Matching en het stelt ons in staat om advertenties te personaliseren en consumenten gericht te bereiken. De samenwerking met Bookit (Bungalows.nl) is een mooi voorbeeld van Customer Matching. De campagne van Bungalows.nl was zeer succesvol en laat op overtuigende wijze zien dat het gebruik van Customer Matching werkt!

  • Doel
  • Aanpak
  • Resultaten

Bungalows.nl besteedt een groot deel van haar wervingsbudget aan Google Ads, maar de ROI is te laag en er is geen duidelijk over de effectiviteit van de advertenties. Daarnaast heeft Bungalows.nl veel slapende klanten die ze met haar online media inzet niet weet te activeren om te boeken. Onderzoek toont aan dat de koopintentie binnen een printomgeving hoger is dan online. Dit gaat nog sterker op binnen een vertrouwde mediaomgeving, zoals bij de merken van DPG Media het geval is.

De aanleiding van Bungalows.nl om een pilotcase met DPG Media te starten was om de effectiviteit van verschillende kanalen te kunnen vergelijken. Waarbij de belangrijkste vraag was of print op basis van Customer Matching een effectiever medium kan zijn, met een lagere CPA, dan Google Ads.

DPG Media is de enige publisher in Nederland met een uniek datawarehouse, waarin alle DPG Media-data aan elkaar zijn gekoppeld en miljoenen klantprofielen zijn opgebouwd. DPG Media heeft toestemming om deze klanten gepersonaliseerd te benaderen. Dit zijn abonnees die wekelijks hun favoriete magazines ontvangen.

Het DPG Media Datawarehouse is gekoppeld aan het Data Management Platform (DMP) van Bungalows.nl. Deze is ondergebracht bij Shopping Minds, waardoor ook alle conversiedata beschikbaar zijn en hierdoor boekingen afkomstig uit de campagne goed te volgen zijn.

De data zijn op individueel niveau samengebracht door gegevens als e-mailadressen en/of NAW gegevens (cookieless) te combineren. Hierdoor heeft DPG Media de mogelijkheid om op basis van Customer Matching en klantdata de boodschap in print, net als bij online, te personaliseren.

De campagne was zeer succesvol en laat op overtuigende wijze zien dat het gebruik van Customer Matching werkt! Een gepersonaliseerde insert in geselecteerde DPG Media magazines heeft een CPA opgeleverd die meer dan 2 keer lager is dan Google Ads en bijna 2 keer zoveel boekingen heeft opgeleverd dan Google Ads.

– De campagne realiseerde 17% van het totale aantal boekingen, waarvan 60% nieuwe klanten.
– Een gunstige CPA.
– Ook werd de campagne beloond met 2 AMMA awards voor: Beste Datastrategie en Beste Inzet van een Medium.

“DMP gedreven marketing maakt print advertising weer springlevend.” – Karel Vos, Bungalows.nl.

Benieuwd hoe Customer Matching werkt?
Bekijk de videocase.