Concept

Op uitnodiging van Danone Nederland en haar mediabureau MediaCom, hebben we een partnership-voorstel ontwikkeld voor Activia. Een crossmedia-campagne die primair moest leiden tot een verhoging van de merkoverweging, door Activia relevant te maken voor haar drie voornaamste doelgroepen:

  • Natural Health Seekers.
  • De Wellbeing Seekers.
  • De Active agers.

  • Strategie
  • Uitwerking

DPG Media beschikt als publisher over unieke data met betrekking tot het koopgedrag, merkpercepties en mediaconsumptie. Hierdoor waren we in staat een voorstel uit te brengen waarin we op basis van datagedreven targeting in staat waren om de drie groepen met relevante content, afzonderlijk te benaderen en te bewegen.

“In deze samenwerking, bewijzen we dat je je doelgroep pas echt bereikt en beweegt, als er een strategie wordt ingezet waarin data, content en vertrouwde merken als een eenheid samenwerken!”

Om de Activia doelgroepen zo specifiek mogelijk te kunnen bereiken, zijn er verschillende datebronnen verzameld, gemonitord en gecombineerd.

Fase 1
Ten eerste is gebruik gemaakt van een verkennend onderzoek, waarbij de doelgroep geïdentificeerd is. Hieruit zijn verschillende specifieke kenmerken gedestilleerd, die gebruikt kunnen worden voor de datastrategie per doelgroep.

Fase 2
Uiteindelijk werden al de gevonden databronnen bij elkaar gevoegd in ons unieke 360-datawarehouse, waar vervolgens van alle drie de doelgroepen een profiel werd samengesteld. Wanneer iemand uit één van deze drie profielen vervolgens op een online merk binnen het netwerk terecht kwam, werd deze herkend en kreeg vervolgens een aanjaging van Activia te zien in de vorm van een: content widget of een commercial post.

Wanneer er door de consument vervolgens op de aanjaging geklikt werd, kwam de consument terecht bij een Activia branded content artikel. Met behulp van retargeting werden consumenten opnieuw bereikt met branded content of een activatie om Activia te kopen.

Print
Naast NOM inzichten, is er gebruik gemaakt van de Activia aankoopdata in combinatie met abonneedata om ook binnen print de best passende titel keuzes te maken, waaruit bleek dat de Activia gebruikers oververtegenwoordigd zijn bij de merken Libelle, Margriet en Flow.