Overheid & openheid

Burgers hebben niet alleen behoefte aan communicatie vanuit en met de overheid, ze hebben er recht op. Technologische, economische en demografische ontwikkelingen veranderen de manier waarop mensen communiceren – met elkaar en de overheid. Toch zijn (lokale) kranten nog altijd een belangrijke bron van informatie als het aankomt op overheidscommunicatie. Of het nu gaat om inzicht in besluitvormingsprocessen, verantwoording van beleid of verkiezingscampagnes. Transparantie en een proactief communicatiebeleid helpen de afstand tussen politiek en burger te verkleinen, en het vertrouwen in de democratie te versterken.

DPG Media heeft alles in huis om je issues, mededelingen en verkiezingscampagnes lokaal of nationaal onder de aandacht te brengen. We weten wat je doelgroep leest, welke thema’s het goed doen en welke toon het beste werkt. Met (een selectie van) onze gerenommeerde nieuwsmerken, huis-aan-huisbladen en online platforms bereik je precies de juiste mensen. Uiteraard bepaal je helemaal zelf hoe je wilt adverteren: van een korte campagne gericht op een lokale doelgroep tot een landelijke cross-channelcampagne waarbij je de volledige mediamix inzet.

Trends door onze expert

Trends door onze expert

Journalist Sjoerd Hartholt werkte vier jaar voor Binnenlands Bestuur. Ontdek welke adviezen Hartholt heeft voor communicatie met burgers in een digitale wereld.

Trends door onze expert

Sjoerd Hartholt: “Overheden, durf te vernieuwen en benut online kansen”

Journalist Sjoerd Hartholt werkte vier jaar lang voor Binnenlands Bestuur. In die tijd heeft hij overheden kritisch gevolgd, met name op het gebied van digitalisering. Ontdek welke adviezen Hartholt heeft voor effectieve overheidscommunicatie met burgers in een digitale wereld.

Sjoerd Hartholt ziet dat de recente ontwikkelingen in het overheidslandschap nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol.

“Door samenwerkingen, fusies en meer verantwoordelijkheden gaan overheden op grotere schaal werken. Voor de burger kan het daardoor voelen alsof een gemeente of provincie verder van hem afstaat. Een andere uitdaging is digitalisering. Burgers communiceren steeds meer digitaal, maar overheden kunnen nog niet op dit tempo mee veranderen. Terwijl de huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van communicatie, zodat de kloof tussen burger en overheid kleiner wordt.”

Weet waar je burgers zitten

De kloof dichten: dat lijkt voor veel overheidsorganisaties een grote uitdaging. Volgens Hartholt liggen er genoeg kansen.

“Overheidsorganisaties moeten steeds beter onderzoeken hoe burgers hun informatie verkrijgen. Hun doelgroepen zijn vaak heel breed, dus het is moeilijk in te schatten welk kanaal je voor welk doel inzet. Je hele organisatie inrichten op online communicatie kan ook niet, want nog steeds gebruiken 1 miljoen Nederlanders geen internet. Een grondig doelgroeponderzoek is dus echt noodzakelijk, zodat je strategisch kunt inzetten op een mix van online en offline kanalen.”

Benut online kansen

En als je je doelgroep helder in beeld hebt, is het zaak om effectieve tools in te zetten. Hiervoor kunnen overheden meer online kansen benutten, stelt Hartholt.

“Je leest en hoort vaak dat burgers zich onvoldoende gehoord voelen door overheidsorganisaties. Aan de andere kant zie ik dat overheden zich hier wél voor inzetten, bijvoorbeeld door het organiseren van participatiebijeenkomsten. Helaas trekken dat soort bijeenkomsten vaak hetzelfde clubje mensen. Een online platform kan dan uitkomst bieden. Je bereikt in een korte tijd meer mensen en verzamelt sneller informatie. Ga je zo’n platform opzetten? Zorg er dan wel voor dat een professional het platform modereert. Zo kun je participatie echt waarmaken.”

Ga voor timing

Een andere succesfactor in effectieve communicatie is timing. Hartholt geeft een voorbeeld.

“Als het gaat om timing, laten overheden nog te veel liggen. Zo verscheen laatst op Twitter een gerucht over een bommelding in een Nederlandse gemeente. Het gerucht verspreidde zich razendsnel onder inwoners, maar reactie van de gemeente bleef uit. Op dit soort momenten moet je als organisatie snel acteren: feiten en geruchten onderscheiden, ontkrachten en burgers informeren. Zo bewaak je de rust en creëer je vertrouwen. Het is dus belangrijk om alle berichtgeving voortdurend in de gaten te houden.”

Durf te vernieuwen

De kracht van een communicatieboodschap zit ‘m ook in de juiste toon. Welke tips heeft Hartholt voor een passende tone of voice?

“Als journalist bij Binnenlands Bestuur las ik veel ambtelijke stukken. Het viel me op dat veel teksten te gedetailleerd en voorzichtig zijn geschreven. Het was mijn taak om dit te vertalen naar een toegankelijke tekst voor burgers. Dat wrong weleens, want ik liet veel details en archaïsche taal weg. Terwijl dit volgens mij wel dé manier is om dichter bij je doelgroep te komen. Ik druk overheden, bestuurders en wethouders op het hart: denk en schrijf vanuit de lezer. Speel niet altijd op safe, maar durf te vernieuwen in taalgebruik.”

Laat zien wat je doet

Hartholt besluit met een waardevol advies voor de toekomst.

“Houd burgers de komende tijd meer op de hoogte van wat er speelt, binnen en buiten de organisatie. Kijk bijvoorbeeld naar de aankomende Omgevingswet of veranderingen op bestuurlijk niveau. Hoe gaat jouw organisatie het leven van de burger veranderen? En waar kunnen burgers terecht met hun ideeën? Door jezelf als organisatie zichtbaar te maken, krijg je meer vertrouwen en begrip van je doelgroep.”

Ontwikkelingen in jouw branche

Ontwikkelingen in jouw branche

Waar zet jij op in de komende jaren? En hoe maak je die keuze? Vermijd deze valkuilen en ga met vertrouwen vooruit.

Ontwikkelingen in jouw branche

TRENDS

Lokale stemmen steeds belangrijker

Nu steeds meer overheidstaken op het bordje van de gemeenten liggen, heeft lokale politiek een nog zwaardere impact op burgers. Zij verwachten dat de decentralisatie leidt tot meer maatwerk en een efficiëntere overheid. Een persoonlijke aanpak, investeringen in digitalisering en meer betrokkenheid van de gemeenteraad (en daarmee de lokale bevolking) bij het bestuur kunnen daaraan bijdragen. Daarnaast liggen er kansen om bij burgers goodwill te kweken door in te zetten op regionale voorlichting en communicatie.

Kunstmatige intelligentie biedt kansen voor communicatie

Door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en machine learning zijn computers steeds beter in staat om basiscommunicatie met burgers/consumenten over te nemen. Zo kunnen algoritmes op basis van eerder vertoond gedrag en gebruikersvoorkeuren voorspellen waar mensen behoefte aan hebben in een online-omgeving. Op basis van data kunnen de slimme softwaretoepassingen hen suggesties doen of automatisch bepaalde informatie aanbieden. Geavanceerde chatbots kunnen een deel van routinematige communicatie overnemen, waardoor bijvoorbeeld de druk op gemeenteloketten verlicht kan worden.

Toename maatschappelijk onbehagen

Hoewel de economie alweer een tijd in de lift zit, neemt het maatschappelijk onbehagen nog steeds licht toe. Burgers wantrouwen instanties, voelen zich vaak machteloos, en over het algemeen niet goed vertegenwoordigd door politici. De Rijksoverheid wordt beter gewaardeerd dan de landelijke politiek, vooral omdat het Rijk volgens burgers beter afspraken nakomt. Overheidsinstanties kunnen maatschappelijk onbehagen onder andere tegengaan door transparant te communiceren, misstanden aan te pakken en te laten zien zich in te leven in de problemen en uitdagingen van burgers.

 Tegengif voor nepnieuws

Dankzij sociale media, blogs, YouTube en andere online kanalen kan iedereen tegenwoordig nieuws maken en/of delen met tientallen tot miljoenen volgers. Niet-onderbouwde meningen en onderzochte feiten blijken daarbij vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. Bovendien zijn volgers en likes te koop, waardoor influencers en internettrollen (online) discussies kunnen ontwrichten en de publieke opinie beïnvloeden. Voor overheidsinstanties ligt er een flinke uitdaging om schadelijk fake news buiten de deur te houden. Zo raadt de Rijksoverheid communicatieprofessionals aan om zelf een kritische factchecker te worden. ‘Blijf je verdiepen in de feiten en vraag je steeds af wie iets zegt en waar het op is gebaseerd.’

Hoe groot is jouw markt?

Hoe groot is jouw markt?

Ontdek waar je (potentiële) klanten zich bevinden, hoe je het doet ten opzichte van de concurrentie en op welke manier je mensen in jouw regio kunt bereiken.

Hoe groot is jouw markt?

DPG Media krantenlezers

Onder andere het AD, Trouw, Tubantia, BN DeStem, Het Parool en De Volkskrant

 

 • <aantal> dagelijkse krantenlezers in totaal
 • 1,8 miljoen lezers (46%) hebben interesse in auto’s
 • 3,5 miljoen lezers (89%) bezitten een auto
 • 3,2 miljoen lezers (83%) hebben een privéauto
 • 241.000 lezers (6%) hebben een auto van de zaak
 • 215.000 lezers (6%) hebben een leaseauto
 • 1,1 miljoen lezers (29%) hebben twee auto’s of meer
 • 676.000 lezers (18%) hebben aanschafplannen voor een auto

 

1,6 miljoen lezers (41%) hebben aandacht voor autoreclames. Dat is bovengemiddeld in vergelijking met Nederland als totale markt (index=110).

 

DPG Media huis-aan-huisbladlezers

Meer dan 100 regionale titels, verspreid over heel Nederland

 

 • <aantal> wekelijkse huis-aan-huisbladlezers (HAH-lezers) in totaal
 • Ruim 1 miljoen HAH-lezers (17%) hebben interesse in auto’s en motoren
 • 5,2 miljoen HAH-lezers (90%) bezitten een auto
 • 1,7 miljoen HAH-lezers (30%) hebben twee auto’s of meer
 • 1,3 miljoen HAH-lezers (23%) gaan er regelmatig met de auto op uit

 

2,3 miljoen HAH-lezers (40%) hebben aandacht voor autoreclames. Dat is bovengemiddeld in vergelijking met Nederland als totale markt (index=<…>).

 

DPG Media online bezoekers

Onder andere de online edities van onze dagbladen, en platforms als AutoTrack, Tweakers en Sportnieuws.nl

 

 • Alle devices: 2,3 miljoen unieke bezoekers per maand met interesse in auto’s en motoren (index=106)
 • Desktop/laptop: 1,1 miljoen unieke bezoekers per maand met interesse in auto’s en motoren (index=105)
 • Tablet: 730.000 unieke bezoekers per maand met interesse in auto’s en motoren (index=106)

Whitepaper: 12 tips voor aandacht

Elke dag zien jouw klanten honderden advertenties voorbij komen. Hoe val je op? Met deze 12 tips kom je écht in beeld bij jouw klanten.

Klantcase

Strategische communicatie bij de sluiting van de Maastunnel

Strategische communicatie is een belangrijk middel om burgers bij de plannen van jouw overheidsinstelling te betrekken. Steeds meer overheden zetten hiervoor een mix van verschillende media in. Bekijk hoe de gemeente Rotterdam ondernemers en andere burgers informeerde over de sluiting van de Maastunnel.

Ik wil succesvol communiceren
Contact

Contact

Kom in contact met onze specialisten voor meer (vrijblijvende) informatie over onze mogelijkheden voor jou.

Kom in contact
Adverteren

Adverteren

Start vandaag nog met adverteren om je klanten te vertellen over jouw producten en/of diensten.

Direct adverteren