Van kinderopvang tot speciaal onderwijs en van mbo tot universiteit: de sector kampt op elk niveau met flinke uitdagingen. Hoe gaat jouw onderwijsinstelling om met het lerarentekort? Op welke manier onderscheidt je organisatie zich van andere aanbieders? Of wat doet jouw hogeschool of universiteit om studenten uit binnen- en buitenland te verleiden? Een solide organisatie, goede faciliteiten en een prettige werk-/leeromgeving zijn belangrijk om (potentiële) studenten en medewerkers aan te trekken. Het is een kwestie van jezelf laten zien.

DPG Media heeft alles in huis om het unieke verhaal van jouw onderwijsorganisatie lokaal of nationaal onder de aandacht te brengen. We weten wat je doelgroep leest, welke thema’s het goed doen en welke toon het beste werkt. Met onze gerenommeerde nieuwsmerken, huis-aan-huisbladen en online platforms bereik je precies de juiste mensen. Je bepaalt zelf hoe je wilt adverteren: van een korte campagne gericht op een lokale doelgroep tot een landelijke cross-channelcampagne waarbij je de volledige mediamix inzet.

Trends door onze expert

Trends door onze expert

Lerarentekort, segregatie en verengelsing: de kranten staan er vol van. Wat betekent dit voor onze maatschappij? We vragen het Ellen van Gaalen, verslaggever voor het AD en de regionale dagbladen.

Trends door onze expert

Het onderwijs anno nu: de barricades op

Lerarentekort, segregatie en verengelsing: de kranten staan er vol van. Het basis-, voortgezet en hoger onderwijs staan behoorlijk onder druk. Leerkrachten in het hele land staken en ook studenten laten regelmatig van zich horen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze maatschappij? Wat houdt lezers bezig en waar ga je als onderwijsjournalist achteraan? We vragen het Ellen van Gaalen, verslaggever voor het AD en regionale dagbladen.

 

Trends en verwachtingen

Ellen: “Het is een interessante tijd als journalist, want er is veel om het onderwijs te doen. Onze doelgroep, voornamelijk jonge gezinnen, is erg bij dit onderwerp betrokken. De trends in het onderwijs staan dan ook hoog op de agenda binnen onze redactie. Om als eerste met nieuws te komen, doe ik veel veldwerk: ik trek eropuit, bezoek scholen, loop dagen mee en spreek veel leraren.” Hierdoor is Ellen in staat lezers goed te informeren over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over de volgende actualiteiten:

 

Pabo moet meer jongeren en zij-instromers trekken

Ellen: De verwachting is dat het lerarentekort verder oploopt. Er wordt daarom hard gewerkt om meer jongeren en zij-instromers naar de pabo te krijgen. Helaas staat het aantal studenten niet in verhouding tot het aantal leraren dat nodig is. Dat komt doordat veel leerkrachten met pensioen gaan. De kwaliteit van het onderwijs houdt ons allemaal bezig. Op de redactie ontvangen we regelmatig ingezonden brieven van bezorgde (groot)ouders.

 

Oorzaken tekort: werkdruk en minder prestige

Door de hoge werkdruk is het minder aantrekkelijk om leraar te worden. Het aantal burn-outs is hoog en relatief veel jonge leraren stoppen al na een paar jaar. De vraag luidt dan ook: wie heeft er met dit vooruitzicht nog zin om voor de klas te staan? Verder merk ik dat het vak minder aanzien geniet dan vroeger. Ouders nemen minder aan van de leraar en kinderen worden brutaler. Ook hierdoor haken steeds meer leraren af, met als gevolg: een nóg groter tekort.

 

Nederlandse opleidingen populair onder buitenlandse studenten

Verengelsing is een trend die je vooral op universiteiten ziet. Er zijn de laatste jaren zoveel buitenlandse studenten bij gekomen, dat sommigen vrezen voor verdringing van de ‘eigen’ studenten. Voor bepaalde opleidingen geldt zelfs een studentenstop. Tegelijkertijd gaan steeds meer opleidingen over op het Engels, juist om diezelfde buitenlandse studenten te bedienen. Dit maakt zo’n studie voor veel Nederlandse studenten complexer, en voor de docenten wordt het er vaak ook niet makkelijker op. Het niveau van hun Engels laat soms te wensen over, waardoor je je kunt afvragen: wie is er nou eigenlijk mee geholpen? Als gevolg van de verengelsing spreken universiteiten onderling af dat een studie altijd wel ergens in het Nederlands te volgen moet zijn. Of dat helpt? Lastig te zeggen, want niet iedereen zit erop te wachten om naar de andere kant van het land te reizen. Maar er zijn natuurlijk ook studenten die de verengelsing zien als een verhoging van hun kansen op de internationale arbeidsmarkt.

 

Categorale scholen leiden tot hogere segregatie

Vooral in de grote steden zie je meer categorale scholen ontstaan: middelbare scholen met alléén havo of gymnasium. Leerlingen mengen hierdoor minder, want hoe ontmoeten ze leeftijdgenoten die een ander lesniveau volgen? Om deze segregatie tegen te gaan, pleit de regering voor méér brede scholengemeenschappen met vmbo tot en met vwo. Maar ook voor dubbele schooladviezen (havo/vwo, mavo/havo) en ongedifferentieerde brugklassen. In het basisonderwijs reizen ouders stad en land af om hun kind naar bijvoorbeeld een vrije school te sturen. Gemeenten proberen dit proces met een inschrijfbeleid te kantelen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want ouders willen zelf kiezen op welke school ze hun kinderen inschrijven. Dit probleem los je dus niet zomaar op.

 

Regiokranten zoomen in

Met alle regiokranten bij elkaar hebben we een enorm bereik, waardoor we op onderwijsgebied een serieuze plek binnen het nieuws claimen. Terwijl we met onze landelijke dagbladen veel ruimte bieden voor bredere onderwijstrends, besteden onze regionale titels meer aandacht aan de uitdagingen van lokale scholen. Zo geven we onze lezers een uitgebreide kijk op de veranderingen in hun regio.

 

Digitalisering maakt maatwerk mogelijk

De grootste verandering waar scholen mee bezig zijn is maatwerk. Het onderwijs wordt steeds meer toegespitst op persoonlijke leerroutes. Oftewel: de eenheidsworst verdwijnt. Digitalisering zal hierin een sleutelrol vervullen. Kinderen kunnen in hun eigen tempo leren en maken digitale opdrachten op hun eigen niveau. De leerkracht ziet precies wat ze goed of fout doen, en waar meer uitleg nodig is. Dat scheelt leerkrachten bovendien een hoop nakijkwerk.

 

Los van maatwerk, zorgt digitalisering (in alle sectoren) voor meer veranderingen. Hoe houden we kinderen bij de les in lokalen waar ze door apparaten omringd zijn en welke vaardigheden hebben zij over twintig jaar nodig? Hoe ziet het takenpakket van de docent van de toekomst eruit? En welke verantwoordelijkheden heeft de politiek om het onderwijs te blijven vernieuwen? Over al deze onderwijsontwikkelingen blijven we de komende tijd uitgebreid verslag doen.

Jouw school in de picture

Jouw school in de picture

Hoe overtuig je kinderen en hun ouders om voor jouw school te kiezen? Met een sterke campagne laat je zien waarom nieuwe leerlingen bij jou op hun plek zijn.

Jouw school in de picture

Hoe overtuig jij ouders en hun kinderen om voor jóuw school te kiezen? Het aantal leerlingen neemt af. Terwijl hun verwachtingen – en die van ouders – van een school stijgen. Zij kiezen voor een school met een onderscheidende aanpak. Hoe overtuig jij hen van jouw unieke aanbod? Ontdek hoe je met doordachte en strategisch verspreide campagnes jouw school in de schijnwerpers zet.

In januari houden veel scholen open dagen. Je bent wellicht al druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Ouders en kinderen zitten ook niet stil. Ze doen onderzoek naar welke school het beste bij de aankomende brugklasser past. En plannen de open dagen die ze willen bezoeken.

Of een school goed onderwijs biedt, bepaalt niet meer volledig de keuze. Welke levensovertuiging aan de basis ligt, geeft niet langer de doorslag. Of de school dicht bij huis is, is een detail. Het gaat erom wat jouw onderwijs onderscheidend maakt. Wat jouw school anders aanpakt dan andere scholen.

De onderscheidende aanpak van jouw school overtuigt je doelgroep om voor jou te kiezen. Dit maakt meer indruk op hen dan foto’s van lachende scholieren of inwisselbare slogans. Breng jouw unieke eigenschappen dus onder de aandacht van je doelgroep. Ontdek hoe jij jouw middelbare school in beeld brengt.

Trends in schoolkeuze
Online en offline zoeken ouders naar bijzondere kenmerken van scholen. Is er bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, aandacht voor autisme, een speciale indeling van de klassen. Deze écht unieke punten gaan boven een tablet, toffe reis of pestprotocol.

Op basis van deze online en offline zoektocht kiezen ouders welke open dagen zij met hun kind bezoeken. Na de open dagen besluit de aankomende brugklasser op welke school hij zichzelf de komende jaren het liefst ziet.

Inspelen op de trends
Of jouw school voldoende nieuwe aanmeldingen krijgt, heeft dus te maken met twee trends. Wat zijn jouw unieke waarden en hoe deel je die met je doelgroep. Daarnaast: weet je doelgroep dat je een open dag organiseert en spreekt de inrichting van die dag hen aan.

Een goede communicatiestrategie is dus essentieel. Hoe kun je met jouw strategie inspelen op deze trends? 3 tips waarmee je aan de slag kunt.

1. Bewijs je unieke aanpak met storytelling
Storytelling is een goede aanvulling op vrijwel iedere communicatiestrategie. Oók voor middelbare scholen. Leerlingen, ouders of verzorgers en docenten hebben ieder hun eigen verhaal. Die verhalen laten zien wat jouw aanpak bijzonder maakt. Deel deze verhalen met storytelling en overtuig ouders en kinderen van jouw unieke aanbod.

Weet je wat er leeft bij ouders en kinderen? Welke twijfels zij hebben bij scholing en wat voor hen belangrijk is? Ben je hiervan op de hoogte, dan kun je hen raken met verhalen die op hen van toepassing zijn. Échte verhalen en concrete voorbeelden zetten jouw school in de schijnwerpers.

Bewijs dus wat jou uitzonderlijk maakt. Heb je een bijzonder lesprogramma? Licht dat toe met het enthousiaste verhaal van een leerling. Is het zorgteam gespecialiseerd in ondersteuning bij concentratieproblemen? Bewijs dit door een van de zorgexperts aan het woord te laten. Is jouw school een ‘topschool’? Toon dit aan met cijfers en een inspirerend verhaal van een docent.

Steek niet alleen de loftrompet. Ook problemen die je hebt opgelost kunnen ouders en kinderen overtuigen van je expertise. Het belangrijkste is dat je echte emotie deelt. Daarmee raak je jouw doelgroep.

2. Deel je verhaal op de juiste locatie …
Ouders zijn steeds kritischer op het schoolaanbod en hun kinderen zijn steeds mobieler. Deze combinatie maakt dat aankomende brugklassers niet automatisch kiezen voor de school die het dichtst in de buurt is. Breng jouw unieke aanbod daarom in een brede regio onder de aandacht.

3. … en op de juiste media
Op welke media bereik je jouw doelgroep? Waar deel je de aanpak van jouw school en de aankondiging van de open dag? Steeds vaker vinden kinderen en ouders hun informatie online. De online zichtbaarheid van jouw school is daarom essentieel. Social media, je website of een online krant zijn voorbeelden van online kanalen waarop je jezelf kunt profileren.

Vaak is een combinatie van online en offline campagnes de beste keuze. Met deze crossmediale aanpak bereik je jouw doelgroep optimaal. Je kunt deze strategie inzetten om jouw unieke aanbod te delen. En om de open dag onder de aandacht te brengen in verschillende media.

Een beproefd medium om jouw open dag onder de aandacht te brengen, is de Schoolkeuzebijlage. Deze bijlage verschijnt elke januari in alle edities van het Algemeen Dagblad en de regionale dagbladen. Zoals De Gelderlander en de Stentor. Hierin kun je de open dag aankondigen én de sterke punten van jouw school laten zien.

Open dag als visitekaartje
Wat jouw school bijzonder maakt én hoe je dit vertelt bepaalt of ouders met hun kinderen jouw open dag bezoeken. De open dag is dus niet hét middel om nieuwe leerlingen te werven. De open dag is het visitekaartje van de school. Het geeft bezoekende groep-8’ers een indruk van de sfeer en leeromgeving. Is die indruk positief, dan brengen ze dit over op hun ouders. En is er meer kans dat ze voor jouw school kiezen.

Zorg er dus voor dat je open dag een goede indruk achterlaat. Vertel een duidelijk verhaal over het lesaanbod en eventuele nevenactiviteiten. En creëer daarvoor een aansprekende sfeer. Bijvoorbeeld een bijzondere inrichting van je school, gave gadgets of goedgekozen gastheren en gastvrouwen. Kies een invulling die bij het aanpak van jouw school past. En overtuig ouders en hun kinderen dat jouw school de beste match is.

Laat je adviseren
Meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze media-adviseurs voor gericht advies. Zij laten je graag zien welke mogelijkheden wij bieden om jouw open dagen in de schijnwerpers te zetten.

4 ontwikkelingen in de onderwijsbranche

4 ontwikkelingen in de onderwijsbranche

Benieuwd naar de belangrijkste ontwikkelingen in de onderwijsbranche? De komende jaren is de onderwijsbranche in de ban van deze 4 speerpunten. Welke kansen bieden deze ontwikkelingen voor jou?

4 ontwikkelingen in de onderwijsbranche

1. Verbetering onderwijs voor kwetsbare groepen
De prestaties in het funderend onderwijs dalen. Daarnaast kan toenemende sociaaleconomische segregatie leiden tot ongelijkere kansen en grotere schoolverschillen. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen met succes een opleiding volgen en afronden, zet de Onderwijsinspectie zich de komende jaren extra in voor kwetsbare groepen. Zo onderzoekt de inspectie welke positieve en negatieve effecten het huidige onderwijsstelsel heeft op de kansen van deze leerlingen. Vervolgens wil de inspectie met hulp van politiek en betrokkenen in het onderwijsveld verbeterplannen doorvoeren.

2. Lerarentekort blijft toenemen
Het basisonderwijs kampt met een groeiend capaciteitsprobleem. Naar verwachting loopt het lerarentekort op tot 4.100 voltijdbanen in 2022. En we kunnen in 2027 zelfs 11.000 vacatures niet vervullen. Scholen die niet de juiste leraren uit de markt weten te halen, kunnen in de problemen raken. Zij moeten bijvoorbeeld kwaliteitsconcessies doen, hun organisatie anders inrichten of hun onderwijsaanbod aanpassen. De Rijksoverheid werkt aan een duurzame oplossing voor het probleem en heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

3. Kansen en kopzorgen in kinderopvang
De kinderopvang heeft een aantal roerige jaren achter de rug, maar klimt voorzichtig uit het dal. Een toename van het aantal werkende ouders en de verhoging van de kinderopvangtoeslag dragen daaraan bij. Aan de andere kant zorgen aangescherpte kwaliteitseisen ervoor dat bedrijfskosten en opvangtarieven stijgen. Zo mogen medewerkers vanaf 2019 nog maximaal drie kinderen onder hun hoede hebben, in plaats van vier. De vraag naar medewerkers stijgt daardoor logischerwijs, terwijl veel organisaties nu al moeite hebben om geschikt personeel te vinden.

4. Focus op gezondheid
De garantie op een gezonde leefstijl telt steeds zwaarder mee bij de schoolkeuze. Ouders worden kritischer. Ze verwachten dat basis- en middelbare scholen gezonde snacks en maaltijden bieden, voldoende bewegingsuren in het lesrooster opnemen en zorgen voor een aangenaam schoolgebouw.

Hoe beslist je (potentiële) leerling, student of docent?

Hoe beslist je (potentiële) leerling, student of docent?

Jouw doelgroep doorloopt enkele stappen voordat ze een beslissing nemen. Elke stap biedt mogelijkheden om te adverteren. Speel op het juiste moment in op de intentie en verwachtingen van je doelgroep.

Hoe beslist je (potentiële) leerling, student of docent?

Consumenten doorlopen een aantal stadia voordat ze voor een school of universiteit kiezen. En elke stap biedt kansen om je opleiding of organisatie in de spotlight te zetten.

 

Stap 1: Wat is de beste school of opleiding?

In deze oriënterende fase verkennen consumenten de markt in de breedste zin van het woord. Ze zijn nog onzeker over wat ze willen en nieuwsgierig naar de mogelijkheden. Ze testen het water en vormen een beeld van hun ideale situatie. Hier ligt voor scholen, universiteiten en andere opleidingsinstituten een mooie kans om consumenten te inspireren.

 

Stap 2: Is dit de juiste opleiding voor mij / mijn kind?

Dromen is heerlijk, maar de praktijk brengt consumenten meestal snel weer met beide benen op de grond. Over het algemeen spelen er een groot aantal praktische zaken een rol bij keuze van een school of opleiding. Past vrijeschoolonderwijs bijvoorbeeld bij je kind? Hoe ver ben je bereid elke dag te reizen van en naar een school/universiteit en is er woonruimte in de buurt te vinden? Hoe zijn de klassen samengesteld, zijn er voldoende leerkrachten en welke toekomstperspectieven biedt deze opleiding? In deze fase kunnen onderwijsinstellingen proberen een persoonlijke band proberen op te bouwen met potentiële scholieren/studenten. Via open dagen en kennismakingsgesprekken bijvoorbeeld. Breng deze bijvoorbeeld onder de aandacht via lokale (online) advertenties.

 

Stap 3: Is deze opleiding haalbaar?

Nu de verwachtingen van consumenten steeds realistischer worden en hun wensen steeds concreter zijn, komen ze steeds dichter bij het moment van de waarheid. Kom ik in aanmerking voor deze school of studie? Wanneer moet ik me inschrijven en is er wel plek voor mij? En soms ook: kan ik deze school of studie betalen? Dat geldt zeker als er gekeken wordt naar opleidingen in het buitenland, of privéonderwijs. In deze fase doen consumenten online onderzoek en vergelijken ze instellingen op praktische en onderwijstechnische gronden. Voor scholen een zeer belangrijk moment om zich te laten zien, en te proberen om een streepje voor te krijgen bij de potentiële leerling.

 

Stap 4: Inschrijven en alternatieven

De kogel is door de kerk, de knoop is doorgehakt: de consument meldt zich aan bij een school of opleiding. Dan is het een gelopen race zou je zeggen, of toch niet? Vrijwel elke onderwijsinstelling raadt ouders en potentiële studenten tegenwoordig aan om zich in te schrijven voor een aantal alternatieven. Soms vindt er namelijk loting plaats, veranderen consumenten van gedachten of gebeurt er iets anders waardoor de eerste keuze geen optie meer is. Voor onderwijsinstellingen is het dus zaak om zichzelf tot het laatste moment te laten zien.

Stap 5: Voorbereiding op het school-/studiejaar

In aanloop naar de eerste school-/studiedag moet er een hoop geregeld worden. Dit kan een overweldigende ervaring zijn voor ouders en studenten. Zeker in aanloop naar de start, maar ook in de maanden erna is communicatie dan ook erg belangrijk. Help scholieren/studenten mentaal én qua materieel goed beslagen ten ijs te komen. Dat schept ook interessante commerciële kansen. Want bij elke nieuwe stap, horen nieuwe spullen: van schooltas tot fiets en van agenda tot laptop.

 Laat je inspireren door de mogelijkheden

Laat je inspireren door de mogelijkheden

Er zijn oneindig veel opties om te communiceren. Inspirerend, lokaal, crossmediaal, in print en online. Vind hier een aantal voorbeelden van de mogelijkheden.

Laat je inspireren door de mogelijkheden

IJzer smeden als het heet is

Ouders en kinderen kiezen steeds vaker voor een school met een onderscheidende aanpak. Sollicitanten gaan op zoek naar een uitdagende werkplek met toekomstperspectief. Bewijs potentiële leerlingen en docenten dat jouw school de beste keuze is in een strategische campagne. Lees hoe je verschillende media kunt inzetten om jouw school én open dag onder de aandacht te brengen.

De juiste balans tussen online, offline en mobiel

Adverteren kan op honderdduizend manieren, dat hoeven we jou niet te vertellen. Online of offline, lokaal, landelijk of persoonlijk: je kunt aan veel knoppen draaien. En dan hebben we het nog niet eens over de juiste doelgroep en het beste moment gehad. Weet jij hoe je depotentiele leerlingen of leerkrachten bereikt? Om daarachter te komen, moet je eerst weten waar ze zich bevinden en via welke wegen ze zich het liefst informeren over hun school- of studiekeuze of hun nieuwe baan. Belangrijk is dat je budget voor offline, online en mobiele adverteren het lees- en kijkgedrag van je doelgroep(en) weerspiegelt.

Adverteer precies waar en wanneer je wilt

Met de tientallen media van de Persgroep bereik je specifiek jouw doelgroep. De potentie van onze gerenommeerde kranten, huis-aan-huisbladen en online platforms is enorm. We weten wat je doelgroep leest, welke thema’s het goed doen en welke toon het beste werkt. Jij bepaalt helemaal zelf hoe je wilt adverteren: van een korte campagne gericht op een lokale doelgroep tot een landelijke cross-channelcampagne waarbij je de volledige mediamix inzet.

Oneindige adverteeropties:

Gebruik content om leerlingen, studenten en docenten te inspireren
Maak een branded content artikel over dat wat jouw instelling zo bijzonder maakt. Of inspireer jouw doelgroep met iets waar ze zich zorgen over maken, zoals wachtlijsten.

Bekijk het artikel

Adverteer in print
Elk jaar verschijnt de Schoolkeuzebijlage van AD en de Regionale Dagbladen. Hiermee helpt onze redactie ouders én hun kinderen op weg met het maken van hun schoolkeuze

 

Adverteren in het dagblad én online
Plaats je vacature op een pagina in de Volkskrant en plaats deze door op Intermediair.nl. Print en online zijn een ijzersterke combinatie. Onze adviseurs van de Persgroep Employment Solutions zijn dé experts op arbeidsmarktcommunicatie.

DPG Media voor het onderwijs

DPG Media voor het onderwijs

Bereik jouw doelgroep landelijk of juist heel lokaal via de media van DPG Media. Voor iedereen in het onderwijs bieden wij perfecte oplossingen om leerlingen, studenten of docenten te bereiken.

DPG Media voor het onderwijs

Onze journalisten weten wat er speelt. In het onderwijs én onder onze lezers. Via onze dagbladen en gespecialiseerde media als de Volkskrant, AD en Intermediair bereik je landelijk en lokaal een brede groep lezers die zich oriënteren op een studie of school, een opleiding of een nieuwe baan in het onderwijs.

Doordat we regelmatig over thema’s in het onderwijs en trends schrijven, houden we de aandacht van consumenten vast. Daarnaast kun je jouw content mooi aan laten sluiten op de redactionele stukken.

Voorbeelden van mooie content zijn:

Digitalisering in het onderwijs
Scholen zijn helemaal niet zo tegen mobieltjes, maar zien het juist als een mooi hulpmiddel.

Lees het artikel

Meer leerlingen naar speciaal onderwijs
Parool geeft duiding aan de groeiende stroom leerlingen naar het speciaal onderwijs.

Lees het artikel

Wat kost studeren nu eigenlijk?
Een goed artikel over de hoogte van de studiekosten bij het HBO en de universiteit.

Lees het artikel

Whitepaper: 12 tips voor aandacht

Elke dag ziet jouw doelgroep honderden advertenties voorbij komen. Hoe val je op? Met deze 12 tips kom je écht in beeld bij jouw doelgroep.

Klantcase

Klantcase

Advertorial: ROC Twente

Het mbo heeft veel te bieden. Van bouw en infra tot zorg en welzijn, van economie en administratie tot transport en logistiek. Vertel ouders en leerlingen wat het MBO zo aantrekkelijk maakt.

Bekijk meer
Contact

Contact

Kom in contact met onze specialisten voor meer (vrijblijvende) informatie over onze mogelijkheden voor jou.

Kom in contact
Adverteren

Adverteren

Start vandaag nog met adverteren om je klanten te vertellen over jouw producten en/of diensten.

Direct adverteren