Hoe spreek je de docent van de toekomst aan?

Het onderwijs en het onderwijslandschap veranderen in sneltreinvaart. Denk aan moderne ICT-technieken, nieuwe onderwijsconcepten en de visie op de rol van de docent. Parallel aan deze ontwikkelingen loopt de groei van niet-reguliere onderwijspartijen zoals schaduwonderwijs en privéscholen. Hoe houd je als school rekening met deze ontwikkelingen? En wat wordt jouw aanpak om de docenten van de toekomst te bereiken? Wij geven je 3 tips om nieuwe docenten aan te spreken.

 

1. Ontwikkel toekomstproof onderwijsconcepten

Net afgestudeerde docenten zoeken een baan met toekomst. Laat daarom zien dat je weet hoe die toekomst eruit ziet. En dat je erop voorbereid bent. Dat betekent: onderwijsconcepten samenstellen die passen bij de ontwikkelingen in het onderwijs.

Méér uitgaan van de individuele belangen van het kind, dat is een van de uitdagingen van het onderwijs. Kinderen met een bepaalde diagnose hebben bijvoorbeeld meer begeleiding en ondersteuning nodig dan andere kinderen. Daarnaast heeft deze aanpak een raakvlak met talent. Er gaan namelijk steeds meer stemmen op om in te zetten op talentontwikkeling van kinderen, in plaats van te focussen op leerpunten.

Deze verschuiving heeft te maken met de hoge mate van digitaliseren waar leerlingen al op jonge leeftijd de vruchten van plukken. Dat veroorzaakt een andere ontwikkeling: de docent hoeft de leerling minder kennis aan te reiken, maar krijgt een meer coachende rol waarin hij leert de online opgedane kennis op waarde te schatten.

Beide ontwikkelingen vereisen nieuwe manieren van onderwijs en een andere inrichting van de traditionele lessenreeksen. Aan jouw school de taak om hier invulling aan te geven. Zodat je toekomstproof bent én enthousiaste docenten overtuigt om voor jouw school te kiezen.

2. Geef docenten de ruimte

Veel scholen werken met een vast lokaalrooster. Een overzichtelijk systeem waarvan alleen bij hoge uitzondering wordt afgeweken. De lokalen zijn daarnaast vaak allemaal hetzelfde ingericht. Op de gymzaal en het scheikundelokaal na. Dit werkt goed voor de traditionele manier van onderwijzen. Maar het past niet bij de ontwikkelingen zoals we die bij punt 1 hebben geschetst.

Investeer in je schoolgebouw en in de inrichting van je lokalen. Geef docenten de mogelijkheid om nieuwe concepten uit te denken én uit te voeren in een geschikte ruimte. Voor nieuwe docenten creëer je zo de mogelijkheid om de vernieuwende ideeën die zij vanuit hun opleiding meekregen in praktijk te brengen. Je voedt hun ambities en geeft hen toekomstperspectief.

 

3. Speel in op veranderende wensen van sollicitanten

Wat zijn de ambities, wensen en verwachtingen van net afgestudeerde docenten? Hoe zijn die veranderd in de afgelopen jaren? En hoe kun je de werkplek zo inrichten dat die een match is met deze wensen? In opdracht van DPG Media deed onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction International BV research naar deze vraagstukken. Doe je voordeel met enkele van de belangrijkste resultaten uit het Intermediair Imago Onderzoek 2018.

 

Parttime werken
Binnen het onderwijs is veel ontevredenheid, vooral op het gebied van werkdruk. Voor vers afgestudeerde docenten een reden om bij zogenoemde schaduwonderwijsinstelling aan de slag te gaan. Denk aan werken bij bijlesinstituten, een baan in huiswerkbegeleiding of het bieden van ondersteuning bij toetssessies. Dit heeft raakvlakken met het onderwijs, maar biedt vaak mogelijkheden om parttime te werken.

Parttime werken staat hoog op de arbeidsvoorwaardenwensenlijst. Vanwege de verlaging van de werkdruk én vanwege de kansen om een tweede baan, vaak gelieerd aan het onderwijs, te kunnen aannemen. Dit biedt docenten de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen.

 

Uitdagende werkplek
Deze behoefte aan ontwikkeling is ook terug te zien in de redenen van docenten om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Als het werk uitdagend is en concrete kansen voor ontwikkeling biedt, is de kans groter dat nieuwe docenten solliciteren.

 

Vast contract
Een nadeel van het eerdergenoemde schaduwonderwijs is dat er vaak geen vaste contracten worden toegekend. Iets wat voor net afgestudeerde docenten wél een belangrijke overtuigende factor is. Hier liggen dus arbeidsmarktkansen voor het reguliere onderwijs.

Contact

Contact

Kom in contact met onze specialisten voor meer (vrijblijvende) informatie over onze mogelijkheden voor jouw school.

Kom in contact
Adverteren

Adverteren

Start vandaag nog met adverteren om je nieuwe collega's te vertellen over de vacatures bij jouw school.

Direct adverteren