De advertentiemogelijkheden binnen de merken van DPG Media zijn divers. Adverteer je in onze media met een printadvertentie of wil je liever online adverteren op de digitale platforms van DPG Media? Hieronder lees je per soort advertentie hoe je het materiaal kunt aanleveren en wat de specificaties zijn.

  • Kranten & krantmagazines
  • Magazines
  • Digitaal
  • Folders/ instekers
  • Rubrieksadvertenties
  • Familieberichten
  • Radio
  • Branded Content & Advertorials